ஆலய திறப்பு பற்றிய மகிழ்ச்சியான செய்திClick here to Register for Sunday mass ஞாயிறு திருப்பலிக்கு பதிவு செய்ய இங்கே அழுத்தவும்Enter the site இணையத்தளம் செல்ல